IN OMNIA PARATUS

IN OMNIA PARATUS

O nama

Interomnia d.o.o. Beograd je društvo za posredovanje u osiguranju čije poslovanje je odobrila i nadzire Narodna banka Srbije.

Interomnia d.o.o. Beograd kroz svoju mrežu poslovnih partnera obezbeđuje servis klijenata i njihovih povezanih privrednih društava u zemljama EU. Naši klijenti imaju mogućnost da standardizuju svoje programe osiguranja na svim evropskim tržištima na kojima su prisutni.

Info


Informacija za ugovarača osiguranja: Preuzmite dokument

Email adresa za podnošenje prigovora: office@interomnia.rs
Kontakt telefon: +381 011 4206 799

Interomnia markets

Usluge

Analiza i optimizacija ugovorenih osiguravajućih pokrića.

Identifikacija, procena i analiza rizika, odnosno revizija postojećih osiguranja.

Priprema i izrada tenderske dokumentacije za pribavljanje ponuda osiguranja.

Pregovaranje sa odabranim osiguravačem radi postizanja najboljih tržišnih uslova.