Posrednici u osiguranju

Prema važećim zakonskim rešenjima, broker osiguranja (posrednik u osiguranju) ne sme da predstavlja finansijski teret klijentu ili osiguraniku, pa u skladu s tim brokeri svoju proviziju naplaćuju od osiguravajućeg društva koje izda polisu. Praksa u razvijenim državama je pokazala da ovakav sistem plasmana osiguranja dugoročno donosi različite koristi svim učesnicima na tržištu osiguranja.

S druge strane, posrednik u osiguranju radi isključivo u interesu klijenta, zastupajući njegove interese pred društvima za osiguranje i nije pod kontrolom niti jednog osiguravajućeg društva.

Angažovanjem brokera, klijenti dobijaju stručne savete i pomoć, a istovremeno redukuju angažovanje vlastitih resursa i vremena na poslovima osiguranja. Usluge brokera osiguranja stvaraju novu vrednost za osiguranika kroz stručna i prilagođena rešenja kontrole rizika. Broker vrši optimizaciju premije osiguranja, identifikuje stvarne rizike koje treba osigurati i ukazuje na suvišna pokrića koja često potpuno bespotrebno uvećavaju premiju osiguranja.